گزارش مقایسه آنتی ویروس ها در فروردین و اردیبهشت ماه 90

گزارش وب سایت ماهر ازمقایسه آنتی ویروس ها

مرکز ماهر با استفاده از شبکه هانی نت ملی و سایر منابع موجود بطور مستمر، اقدام به جمع آوری بدافزارهای آسیب رسان می نماید و سپس با استفاده از معروفترین آنتی ویروسهای موجود در مرکز، به شناسائی گونه این بدافزارها می‌پردازد. این مرکز بطور ماهانه گزارشی فنی از توانمندی آنتی ویروس ها در شناسایی بدافزارها ارائه می نماید . در این گزارشات، رنگ سبز نشان دهنده بدافزارهای شناسایی شده و ثبت شده در پایگاه داده آنتی ویروسها (FULLY DETECTED) بوده و رنگ قرمز (FALSE/POSITIVE)/ HEURISTICS ) ) نشان دهنده میزان درصدی است که معمولا از روش هایی مبتنی بر ویژگی های عمومی بدافزار و یا از روش هایی مبتنی بر شناسایی برنامه های مشکوک استفاده می شود،از آنجا که این روش ها بر اساس الگوی مبتنی بر امضاء نمی باشد ، ممکن است از دقت کافی برخوردار نبوده و دارای خطا باشند.

فروردین ماه 90
/ 0 نظر / 29 بازدید